Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ, ДОСТЪПНИ ПРЕЗ УЕБСАЙТА BGMENU.COM

При всяка поръчка на артикули и/или услуги от този сайт, било то по телефон или чрез мобилно приложение,ти се съгласяваш да спазваш Общите условия:

I. Дефиниции:

 1. BGMENU.COM (http://www.bgmenu.com) е уеб базирана платформа в Интернет, собственост на "БГМЕНЮ" ЕООД, която дава възможност на потребителите за ползване на различни услуги, предмет на настоящите Общи Условия.
 2. "БГМЕНЮ" ЕООД е търговското дружество, предоставящо услуги посредством администрирания от него уебсайт BGMENU.COM.
 3. Услуги са всички услуги, които "БГМЕНЮ" ЕООД посредством уебсайта BGMENU.COM може да предложи на Клиента.
 4. Артикули се отнася за всички стоки, ястия и напитки, които могат да бъдат поръчани от BGMENU.COM.
 5. Клиент е всеки потребител, който е създал собствен потребителски профил и се е регистрирал да използва услугите, достъпни чрез уебсайта BGMENU.COM.
 6. Информационна система /Система е всяко отделно устройство или съвкупност от взаимосвързани или сходни устройства, което в изпълнение на определена програма осигурява или един от елементите на което осигурява автоматична обработка на данни.
 7. Потребителски профил е обособена част от уебсайта BGMENU.COM, съдържаща информация за Клиента, изисквана от "БГМЕНЮ" ЕООД при регистрацията. Достъпът до потребителския профил от Клиента се осъществява чрез въвеждане на имейл и парола.
 8. Доставчик е лице занимаващо се с производство, търговия или доставка на храни и напитки и/или с ресторантьорска дейност.

II. Поръчки и доставки - Подаването на поръчка от Клиента се извършва чрез последователното извършване на следните действия:

 1. Определяне на количеството на поръчаните артикули и натискане на визуализиран бутон „Добави в количката” обозначен срещу съответната храна или напитка, и потвърждение на поръчката от бутона "Поръчай"
 2. Преглеждане на поръчката, посочване на адрес за доставка, избиране на вид услуга /доставка или вземи сам/, избиране съответния начин на заплащане на цената и определяне на допълнителни условия към поръчката (като брой и вид прибори, време на доставка и др.) и повторно потвърждение на поръчката от бутона "Продължи"
 3. Финализиране на поръчката и потвъждение чрез бутона "Финализирай".
 4. "БГМЕНЮ" ЕООД препраща получената поръчка към съответния Доставчик, само в случаите когато поръчката е потвърдена от страна на клиента. В случаите когато Клиентът е избрал да плати своята поръчка онлайн, поръчката се изпраща към Доставчика след получаване на потвърждение за плащането.
 5. Доставката на поръчаните артикули се извършва от Доставчика или от трети страни, когато конкретният Доставчик не предлага услугата Доставка.
 6. "БГМЕНЮ" ЕООД уведомява Клиента за приемане на поръчката от страна на Доставчика със съобщение до електронната поща на Клиента или в потребителския му профил.

III. Цени и начини на плащане

 1. Цените на артикулите, техните опаковки и прибори за хранене, цените за доставка и начините за плащане са описани в съответните Интернет страници на уебсайта BGMENU.COM
 2. Всички цени обявени на Интернет страниците на уебсайта BGMENU.COM са с включен данък върху добавената стойност.
 3. В случай, че Доставчикът откаже поръчката след онлайн заплащане на цената й от страна на Клиента, последният има право да поръча други артикули на същата стойност или да получи обратно платената от него сума. Възстановяването на платената цена се извършва до 10 работни дни от получаване на заявлението за възстановяване, в зависимост от условията на доставчика на плащането.
 4. Цените и продуктите в меню доставка на Макдоналдс са валидни само при поръчка през онлайн платформата БГ меню за участващите ресторанти МакдоналдсТМ

IV. Лични данни

 1. "БГМЕНЮ" ЕООД има право да събира и използва информация относно своите потребители, когато същите се регистрират като Клиенти. Информацията, чрез която Клиентът може да бъде идентифициран, може да включва име, адрес, телефон, имейл, пол, както и всяка друга информация, която Клиентът предоставя доброволно при регистрацията си.
 2. "БГМЕНЮ" ЕООД полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Клиента.
 3. Освен за целите предвидени в Общите условия, "БГМЕНЮ" ЕООД събира и използва информацията за предлагане на нови услуги на Клиента (безплатни или платени), за промоции, за организиране на томболи, запитвания, анкети и други.
 4. С приемането на настоящите Общи условия, Клиентът се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг. Клиентът има право да се отпише по всяко време като изпрати имейл на marketing.bg@bgmenu.com.
 5. "БГМЕНЮ" ЕООД се задължава да не разкрива никаква лична информация за Клиента и да не предоставя събраната информация на трети лица освен в случаите когато е получено изричното съгласие на Клиента или във всички посочени в закона случаи.

V. Промоции / промо кодове

 1. Условия на всяка промоция / промо код се публикуват на интернет страницата на bgmenu.com или се индикират на съответня носител.
 2. Допълнителна информация във връзка с промоциите може да бъде получена на телефон 0700 10 400, email support.bg@bgmenu.com или в онлайн чат.
 3. BGmenu си запазва правото да променя или допълва правилата на промоцииите, като промените влизат в сила след публикуването им на сайта bgmenu.com или на съответния носител.
 4. С използване на промо код, потребителят декларира, че е съгласен с условията на промоцията.
 5. BGmenu има неотменимо право да прекрати промоция по всяко време, като в тези случаи на клиентите не се дължи компенсация.
 6. BGmenu си запазва правото да прекрати промоцията за клиент, за който съществува съмнение, че се опитва да манипулира условията на промоцията. Съмнението за манипулация е достатъчно основание за прекратяване на промоцията за дадения клиент.

Виж пълните Общи условия тук