Лични данни

BGmenu има право да събира и използва информация относно Потребителите. Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, може да включва всяка информация, която Потребителят доброволно въвежда, използва или предоставя при ползване на услугите на уебсайта BGMENU.COM BGmenu събира и използва информацията за целите, предвидени в Общите Условия, както и за предлагане на нови стоки и/или услуги на Потребителя (безплатни или платени), за предлагане на оферирани от други лица стоки и/или услуги, за промоции, за организиране на томболи, запитвания, анкети, за приспособяване на предлаганите услуги към предпочитанията на Потребителя, за статистически и други цели. С регистрирането си за ползване на Услугите, Потребителят се съгласява да получава търговски съобщения, изпращани от BGmenu.

BGmenu се задължава да не разкрива никаква лична информация за Потребителите и да не предоставя събраната информация на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:

  1. е получено изричното съгласие на Потребителя при регистрацията или в по-късен момент;
  2. предоставянето е необходимо за реализиране на законните интереси на BGmenu или на трето лице, на което се разкриват данните, освен когато пред тези интереси преимущество имат интересите на Потребителя, за който се отнасят данните;
  3. информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;
  4. в други, посочени в закона случаи.